Udvalg

De følgende udvalg er opstået på baggrund af ønsker fra Højens beboere ved borgermøder gennem årene.

– Højens Haver
– Byforskønnelse
– Velkomstgruppen