Om Højen Lokalråd

Formålet er aktivt at arbejde for Lokalrådets virkeområde og borgernes interesser for derigennem at fremme områdets udvikling, bl.a. ved:

  • At være den lokale dialogpart med det offentlige, herunder Vejle Kommune og derigennem fungere som lokalområdets stemme
  • At være paraplyorganisation for områdets foreninger, handels- og erhvervsliv, institutioner og landbrug, og være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i området og i kommunen som helhed
  • At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling
  • At være byens talerør udadtil og indadtil
  • At synliggøre Højen og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og virke

  Bestyrelse

  Formand Thomas Pein-Malmberg

  Kasserer

  Rene Winther

  Sekretær

  Marita Kirketofte

  Bestyrelsesmedlemmer

   

  Susanne Norsgaard

  Gitte Spanglev Eriksen