Klimalandsby

Lokalområdets ambition og ønske er at hjælpe klimaet godt på vej – og derved også støtte kommunens overordnede klimaplan – og at udbygge fællesskabsfølelsen og sammenhængskraften i lokalområdet. Vi ser projektet klimalandsby, som en unik mulighed for:

  • at udvikle og gøre Højen til et endnu mere attraktivt, et endnu mere dynamisk, levende og aktivt sted at leve og bo – hele livet for alle borgere
  • at bevare og videreudvikle skole, institutioner, foreninger, dagligvarehandel og andre fællesskaber på lang sigt
  • omstilling fra gas til vedvarende energi, som alle skal igennem inden 2030 og ønsker at dele viden og inspirere andre lokalsamfund, som vil se og lære af, hvad og hvordan vi har sikret en rentabel omstilling
  • at øge sammenhængskraften holdningsmæssigt & økonomisk, en for alle og alle for en.